TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI TÉMAVÁZLATOK I. - KÖZÉPSZINT (3. JAVÍTOTT KIADÁS) jellemzők

A középiskolai történelemoktatás követelményrendszere csak az utóbbi tizenöt évben is többször változott, legutóbb2004/05-ben. Egy valami azonban nem változik: a történelem szereplői, eseményei, helyszínei, fogalmai, egyszóval atények miniszterektől és kormányoktól függetlenül uralkodnak az idők felett. Ezek áttekintéséhez nyújt segítséget ezaz oktatásban kipróbált, hiánypótló könyv, amelyben mindent megtalálsz, amire az érettségire való felkészülésbenvagy puszta kíváncsiságból szükséged van, a Síva-szobroktól a amp;quot;bubifrizuráig amp;quot;. Kötetünket érettségire készülődiákoknak és maturáltató tanáraiknak egyaránt ajánljuk, 2006-ra, s bárhogy forduljanak is a dolgok, 2007-re, sőt2057-re is! A kötet szerzője tanár házaspár: B. Mátyus Gyöngyi történelem-földrajz szakos tanár. Jelenleg a budapestiDugonics András Gimnázium nappali és esti tagozatán tanít. Bori István történelem-földrajz szakos középiskolaitanár, a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet oktatója. Egy évtizede tanít az Intézet egyete