Történelem írásbeli segédkönyv jellemzők

A kiadvány a legjobb segédanyag a történelem írásbelire készülőknek. A segédkönyv tartalmazza a Kaposi-Szabó-Száray féle feladatgyűjtemény 248 közép- és emelt szintű esszéfeladatának kidolgozott megoldását, melyek tételvázlatként is kiválóan használhatók, továbbá 4 emelt szintű érettségi feladatsort, (rövid választ igénylő és szöveges kifejtendő feladatokkal) az elmúlt évek érettségi tapasztalatai alapján kialakított megoldókulccsal.