TÖRTÉNELMI JOGUNK HAZÁNK TERÜLETI ÉPSÉGÉHEZ jellemzők

Az elsősorban a magyar középkort és Békés megye történelmét érintő kutatásairól ismert pap-tudós az első világháború alatt írta ezt a kis könyvecskéjét, amely eredetileg 1921-ben jelent meg. A szerző aggódva figyelte, hogy a világtörténelmi események az ezeréves magyar állam felbomlásával fenyegetnek. A veszély elhárításhoz a maga szerény, tudósi eszközeivel kívánt hozzájárulni e kötet elkészítésével. Szándéka szerint műve a magyarság történelmi jogát igazolja az egész Kárpát-medence birtoklására. A történelmi jogot pedig az biztosítja, hogy a területen a huszadik század elején elején élt népek közül a magyarok érkeztek elsőnek. Az első fejezetben a magyar honfoglalás eseményeit foglalja össze, amelyben amellett érvel, hogy a magyarok megérkeztekor itt található csekély számú népesség - köztük a amp;quot;panonn-morva szlávok - teljes egészében összeolvadtak a magyarsággal. A további fejezetek a többi magyarországi nemzetiség történetét foglalja össze, kiemelve, hogy az adott népelemek mikor ér