Tudás, tisztesség, tolerancia jellemzők

A hit nem végleges, mert nincs végleges formájú hit. Mindennap más a hitem, benne vannak a szenvedések a gyötrelmek és az örömök. Ezek mind-mind Isten ajándékai, és ha az ember így fogadja el, akkor hite erősíteni fogja, és ettől gyarapszik. A keresztény hit éppen azt a vigaszt nyújtja, hogy Isten olyan hatalmas, hogy az apróságokban is jelen van, és tudja, hogy örömöt vagy vigasztalást fog adni. Rosszul fog ez hangzani, de Isten olyan nagy, hogy kicsi is tud lenni. Bizonyos áthallások miatt nem akarom ezt megismételni, de hát olyan kicsi is lehet, hogy az emberekhez le tudjon apróságokban is hajolni.