TÜKÖRBEN A HALÁL jellemzők

A regény egy osztályidegen író küzdelmes pályáját rajzolja meg a kommunista diktatúra szoros és idővel lazuló időszakában. Az érezhetően életrajzi indíttatás olyan széles családi tablót jelenít meg, amelynek külön-külön is küzdelmes sorsot hordozó alakjai a háború előtti szebb évek letűnt világából érkeznek a Rákosi-kor nyomasztó, kilátástalan időszakába. A családból kinövő író útja semmivel sem könnyebb: sorsa a századvégi, ugyancsak élhetetlen közegben hányódó ember sorsa. A regény a kor lenyomata, tükröt tart elénk: sok hasonló tragikus életút asszociációját keltheti az olvasóban.