Túlirányított demokrácia jellemzők

Most, hogy a rendszerváltás labirintusából húsz év tekergés és kanyargás után Magyarország is kijutott végre a napvilágra, és megpillantotta az illiberális demokrácia vakítóan fénylő távlatait, s eljött végre a rend is, hogy szabadságot szüljön a rendszerető állampolgároknak, tanulságos lehet vigyázó tekintetünket megint az európai kontinens nagy, Ázsiáig kiterjeszkedő keleti tömbjére - Oroszországra vetni. Bármekkora is a különbség a demokrácia államosításának konkrét orosz és magyar útjai között, az új rendszer politikai genezise szempontjából és a kelet-európai történelmi modell szintjén éppannyi közöttük a hasonlóság is.
Ez a könyv a leggyakrabban "irányított" (managed) vagy "túlirányított demokráciának" (overmanaged democracy) nevezett "szabadságszűkítő", markánsan autokratikus jegyeket mutató orosz demokráciamodell kialakulásának logikáját, a ténylegesen leválthatatlan uralmi elit tíz év elteltével is kétharmados társadalmi elfogadottságának okait, főképpen pedig magát a működő rendszert kívánja bemutatni a magyar olvasónak.