Üdvlelde - Gróf Dessewffy Aurél hátrahagyott némi iromány-töredékivel jellemzők

"Ezen értekezés első része egy nemzeti temetőnek megalapítását tárgyazza. Walhalla az eszmét tán érthetőbben kitette volna. Én azonban "Üdvleldét" egy kis megszokással szintolly érthetőnek, és e fölött magyarosabbnak és csinosbnak is tartom, mint a három a-val bővelkedő Walhallát. Mások e kővetkező kitételeket hiszik jobban megfelelőknek: díadla, nyugda, emlékde, csöndé. — Már akármi jobb s mi tetszik is jobban, most ide nem tartozó; elég, hogy Üdvleldét nemzeti temető cziméül kívánom használni ez alkalommal.