UGYANAZ A FOLYÓ jellemzők

A Nobel-díj-várományosként is emlegetett JaanKaplinski elsősorban költő és esszéíró – a szovjetrendszer ellenálló értelmiségéről szóló első regényénekmegjelenése nemcsak az észt irodalomban voltnagy esemény, hanem világszerte nagy visszhangotkeltett.A félig önéletrajzi regény hőse egy fiatalember,aki a Tartui Egyetemen tanul, verseket ír, keleti kultúrákkalfoglalkozik, próbálja megtalálni élete értelmét,s közben kielégíthetetlennek tetsző szexuálisvágyak gyötrik. Különleges kapcsolat fűzi a Taní -tóhoz, aki a legkülönfélébb témákban fejti ki mindigeredeti és többnyire cinikus véleményét: Európa történelméről,a nemek kapcsolatáról, India kultúrájáról,a finnugor nyelvekről és a többi…Az esszéregénynek induló szöveg egyszer csakizgalmas sztorivá alakul át: a fiúra szovjetellenesversek terjesztése miatt rászáll a KGB, és a büntetlenségértcserébe rá akarják venni a besúgásra.Ráadásul a Tanítót kellene besúgnia, mert tőle kaptaa verseket…