ÚJ SZAVAK I. jellemzők

Minden nyelv, így anyanyelvünk is szüntelenül változik.A nyelv változása a szókincs mozgásán mérhető lelegkönnyebben: szavak avulnak el, új szavak születnekés a régiek új jelentést nyerhetnek.Az Új szavak 1250 olyan szót tartalmaz szótárszerűenfeldolgozva, amelyek legtöbbje az elmúlt évtizedekbenkerült be nyelvünkbe. Ajánljuk Önnek is: ha szeretkalandozni a szavak birodalmában; ha gyakran találkozikúj szavakkal, de nem tudja pontosan, mit is jelentenek;ha sajátos nézőpontból kívánja áttekinteni elmúltévtizedünk történelmét.A szócikkekben a címszó mellett szerepel a szófaja, alétrejöttének módja és a stílusminősítése. Az idegenszavak esetében az eredetet, illetve a pontos kiejtéstis megadja a szótár.A szótár erénye, hogy az egyes új szavaknak nemcsak ajelentését tartalmazza, hanem a használatukatszámítógépes szövegkorpuszból idézett példamondattalvilágítja meg.Az új szavak elsősorban összetételek, képzett szavak éstükörszók. Eredet és nyelv szerint a legnagyobb azangol szavak csoportja,