Uniós kihívások és válaszutak a 2000-es években jellemzők

Az első 50 év után az európai integráció világgazdasági és belső kihívások miatt is válságjelenségekkel küzd, és válaszút előtt áll. Ebben a könyvben a szerző két olyan gazdasági integrációs eredményt vizsgál, ami nemcsak automatizmusok sokaságán keresztül összetartó erőt jelent, hanem hozzájárulhat a kihívásokra adandó helyes válaszok megfogalmazásához is. Ahhoz, hogy az egységes piacot és az eurót megteremtő politikai akarathoz hasonló elkötelezettség jöjjön létre, arra van szükség, hogy a tagországok politikai elitje elhatározza, elfogadja, és megvalósítsa a nemzetközi kihívásokra sikeresebb választ adó integrációmélyítési lépéseket. Az EU gazdasági mélyítése - úgy tűnik - lényegében a közös pénz létrehozásával elérte végpontját. Ettől kezdve csak tökéletesítő, kisebb lépések megtételére van reális igény és lehetőség. De ezek a lépések - mivel további piacliberalizálást is hoznak - a tagországokban érdeksérelemmel járhatnak együtt. Így az integráció jövője iránti politikai elkötelezettség nélkül a tagországok vezető politikusai nemigen hajlandók áldozatokat is felvállalni. Különösen akkor nem, ha a világgazdasági globalizáció egyik kézzel fogható kihívása az európai szociális piacgazdaságokban e rendszer átalakítását igénylő elhúzódó válságban fogalmazódik meg. A könyvben a szerző azt a korszakot járja körül, amikor a vezető tagországok belső modellválsága és a globalizációs folyamatok kiszélesülésével keletkező kihívások jelentkeztek és jelen vannak. A belső piac és a közös pénz két olyan integrációs eredmény, ami a további gazdasági mélyülést megkérdőjelező jelek elszaporodásának idején is a szupranacionális irányú fejlődés igényét és lehetőségeit jeleníti meg.