Utunk Európába - Magyar gazdaságtörténet 1. jellemzők

Európa egysége két tényezőben nyilvánult meg: az egyik a kereszténység volt, a másik a feudális intézményrendszer. Modern értelemben vett gazdasági egységről nem beszélhetünk. A 11. századtól kezdve megindult, majd a 13-15. században kiteljesedett egy gazdasági kapcsolatrendszer, melynek bázisai a városok voltak. A honfoglalás során a Kárpát-medencébe kerülő magyarság ezzel a keresztény és feudális Európával került kapcsolatba.
A kötetben arra kapunk választ, hogyan fejlődött e kapcsolat a honfoglalástól az első világháborúig.