V. HENRIK - DVD - jellemzők

Most képzeljetek el olyan időt, Mikor kúszó zaj és húnyó sötétség Tölti be a világ bő boltozatját. Az éj mocskos méhén át két sereg Zsongása száll tábortól, táborig, És a kijelölt őrök szinte hallják Az átelleni őrség suttogását; Tűz felel tűznek, s árnyában a két had Derengni látja ellenfele arcát..