Vallások, mítoszok, vallásfilozófiai irányzatok jellemzők

Jelen kötet a Vallástörténet- és filozófia tantárgyhoz szolgál jegyzet gyanánt. Püsök Sarolta (Kolozsvár, 1971) Zilahon végezte középiskolai tanulmányait. 1994-ben szakvizsgázott a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, az 1994–1995-ös akadémiai évben HEKS ösztöndíjasként a bázeli egyetemen hallgatott teológiát és filozófiát. 1996-ban lelkésszé szentelték. 1999-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának oktatója. Kutatási területe: vallásfilozófia, vallásközi párbeszéd, interdiszciplinaritás a vallásoktatásban, vallástanári hivatásfejlesztés, etikai és közéleti nevelés. 2010-ben szintén az Egyetemi Műhely Kiadónál jelent meg doktori dolgozata, Søren Kierkegaard teológiájának súlypontjai címmel.