Válság és valóság jellemzők

A három neves közgazdász publicista dialógusa és gyakran önvívódása nemcsak a közelmúlt eseményeit veszi számba,hanem nagyobb történeti összefüggésbe helyezve, azok tágabb hátterét is igyekszik megvilágítani.