Versek egy elnémult klavírra jellemzők

Dobai Péter a 90-es évek elején ismerkedett meg Dukai Takách Judit költészetével, életpályájával, az immár feledett, ám a maga korában ünnepelt, reformkori költőnő "meteori megjelenésével". Dukai személyes és levelező kapcsolatban állt korának kiválóságaival: Berzsenyi Dániellel (akinek unokahúga volt), Kisfaludyval stb. A nemes kisasszony a keszthelyi Helikon-ünnepségeken hárfával vagy klavíron, maga komponálta muzsikával kísérte verseit. Dobai Péter bejárta azokat a tájakat, amelyek Dukai lírájának inspirációs erőterét, költői horizontját oly termékenyítően meghatározták. Dobai e kutatások után, újraalkotva Dukai nyelvét és "styljét" versek egész sorát publikálta Judith-ciklusokban...