Vezetés pedagógusszemmel jellemzők

A magyar oktatási rendszerben az iskola szakmai tekintetben önálló. Ennek a pedagógiailag szuverén egységnek meghatározó személyisége, vezetője, képviselője az igazgató. Az intézményre jellemző pedagógiai kultúrának ő az első számú formálója. Tapasztalati tény, hogy pozíciójából eredően - minden korlátozó körülmény ellenére is - át tudja rajzolni az iskola arculatát, ha akarja, és ha van hozzá mersze és tudása.
Vezetőnek lenni küldetés, kihívás, küzdelem. Igazi alkotó munka. A szellem emberéhez méltó vállalás. Különösen szép feladat az iskolák, kollégiumok, óvodák vezetése. Mert a múltat a jövővel összekötő köldökzsinór életben tartását vállalja. Szép annak ellenére, hogy ma jóval több az igazgató munkáját nehezítő, mint a segítő tényező. Hogyan lehet képes a tornyosuló nehézségeken mégis úrrá lenni? Nos, erre csak akkor lehet esélye, ha megtanul mindent, ami megtanulható, ha professzionális intézményvezetővé válik.
E kötet a szükségesnek ítélt ismerethalmazból az alapokat: a korszerű vezetéselméleti alapismereteket célozza meg.