Viharok szárnyán jellemzők

E könyv törzse 1935-ben jelent meg először. Szerzőjét a deáki gyülekezet választotta meg lelkipásztorául 1932-ben. A faluban kitelepítéséig, 1947-ig szolgált. A deákiak a modern kori megtöretése urán a Budapest közeli Budafokon, végül Törökbálinton prédikált, ahol kiépítette a telepes gyülekezet hitéletének intézményi feltételeit. Deáki nem a Csallóköz területén fekszik, légvonalban 12 km választja el tőle, de református gyülekezetének múltja a Komáromi Református Egyházmegye történeti keretei közt zajlott, egyházi szolgái, a lelkészek és a tanítók a Tractus egyházközségeiben cserélődtek, ezért ez a kiválóan, a kortársak szerint is mintaszerűen megírt könyv okkal és joggal foglalja el helyét sorozatunkban. A falu azért is szerencsés, mert egykori bencés kolostoráról és Árpád-kori, híres templomáról Ipolyi Arnold a XIX. sz. második felében remek történeti elemző munkát írt. Czibor József műve a református gyülekezet históriájával teljessé teszi a település, első magyar összefüggő nyelvemlékünk, a Halotti Beszéd lelőhelyének történetét. A könyv Függeléke a szerző törökbálinti meggyökerezésének históriáját és a Magyarországra telepített deákiak (reformátusok és római katolikusok) névsorát tartalmazza.