Világfasírt jellemzők

A mű esszéiben Czakó Gábor mélyebben elemzi korunk működésének kérdéseit.