VILÁGVÉGE jellemzők

A Berzsenyi- és József Attila díjas író, költő a kárpátaljai magyar irodalom markáns egyénisége, idehaza is egyre ismertebb képviselője. Sokoldalú alkotó, aki ír verset és prózát, esszét és drámát, folyóiratot szerkeszt és könyvkiadót működtet. A Pro Pannonia Kiadónál megjelent két verseskötete (Árokszélen - 1996, Halott madárral - 1999) után most prózaíróként mutatkozik be Magyarországon.A kötetre a műfaji és ábrázolásmódbeli sokszínűség jellemző. Szinte azonos szerepet kap benne a realisztikus ábrázolásmód és az álomszerűség, a leíró módszer és a belső monológok, a hagyományos megoldások és a formai kisérletek. Legsikerültebb novelláiban ez a kettőség sajátos szintézisben jelentkezik. Balla D. novellái a magyar irodalom prózai örökségének tradicíói felöl érkeznek el egy modernnek nevezhető ábrázolásmód felé, sikeresen kerülve el a manapság oly gyakori semmitmondás veszélyeit, ugyanakkor meghagyva olvasói számára a befogadás, az értelmezééés autonómiáját.