Vitetnek ítélőszékre... jellemzők

Ez a könyv az évszázadok óta gályarabper néven ismert híres-hírhedt esetet eleveníti föl. Az 1674. március 5-én a pozsonyi törvényszék elé idézett s a személyes védekezés lehetőségétől megfosztott több száz protestáns prédikátort az uralkodó és a katolikus egyház iránti ellenséges szándék vádjával fogták perbe. A politikai, gazdasági, vallási, diplomáciai folyamatok szövevényében máig homályos ok-okozati összefüggések húzódnak meg. A per forrásanyagát eddig csak a Sárospataki Lapok egyik 19. századi évfolyama publikálta, egy pozsonyi másolat alapján. 1973-ban Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Egyház püspöke találta meg az Andrássy grófok betléri könyvtárában.