Vonzalmak és kapcsolatok jellemzők

Személyes világunk elemi - tehát alapvető tényeit illetően mindmáig tanulságosabban és hasznosabban forgathatjuk Platón, Goethe, Shakespeare, Thomas Mann vagy éppen Márai Sándor műveit, mint egynémely empirikus kutatásokat végző szerzőét. Tudja ezt a szerző maga is, hiszen ahol erre szükség van, világosan jelzi a szigorúan tudományos megközelítés korlátait. Amikor mások személyiségét igyekezünk meghatározni, bánjunk nagyon óvatosan a szavainkkal, figyelmeztet Csepeli, hiszen azok mindig valami olyant igyekeznek meghatározni, ami lényegénél fogva meghatározhatatlan.