Was? Wann? Womit? Wozu? jellemzők

Milyen a német mondat belső felépítése, milyen az egyszerű és összetett mondatok szerkezete, szórendje, a tagmondatok egymáshoz való viszonya? Ha fellapozza ezt a szellemes rajzokkal illusztrált kézikönyvet, ezekre a kérdésekre kaphat választ. Akárcsak a sorozat első része - a szófajokat magába foglaló Wer? Was? Wo? Wie? -, ez a könyv is a német nyelv oktatásában használt tankönyvektől független, kiegészítő segédanyag, amely a hagyományos leíró nyelvtanra támaszkodik. Szerkezeti felépítése gyakorlatias módszereket követ: egy-egy nyelvtani fogalom rövid, áttekinthető magyarázata után feladatok következnek.