WASS ALBERT - ŐSÖK, ELŐDÖK jellemzők

Az ősi és a kései Wass család élete, története nem csak az erdélyi mezőségi birtokon – településeken zajlott az eltelt 800 év folyamán, hanem az elválaszthatatlanul, mindig kapcsolódott a „Kincses Város”, Kolozsvár XII–XX. századi múltjához is: a Wass család mindenkori tagjai – de kiterjedt erdélyi, főnemesi rokonság is – a nyarat vidéki birtokaikon töltötték, de télire bevonultak Kolozsvárra, a maguk építette palotáikba.A Wassok kiterjedt rokonsága: a Bánffy, Bethlen, Teleki, Rhrédey, Kemény, Tholdalagi, Sándor, Mikes, Kendeffy és más családok nem csak éltek, de haltak is Kolozsváron: a helybeli „Házsongárdi Phenteonban” temetkeztek. Utóbbi a város öt évszázados fejlődését, múltját, az erdélyi magyar főnemesi családok kolozsvári jelenlétét is bizonyítja: a temetőben lépten-nyomon a grófi, bárói, nemesi címerekkel díszített kripták, emlékoszlopok, fejfák, kopjafák, temetkezési helyek sokaságára bukkanunk. Ezek közt található a Wassok temetkezési helye is, az aranyfeliratos feketemárván