Wer? Was? Wo? Wie? jellemzők

Milyen szófajokból épül fel a német mondat? Mik a német nyelvtan és szóhasználat legsajátosabb jegyei? Melyek azok a német igei, melléknévi vonzatok, homonímák, amelyek a magyar nyelv rendszerétől eltérnek, és ezért különösen sok gondot okoznak a németül tanulóknak? Ezekre a kérdésekre ad választ ez a kötet, amelyet a Kiadó és a Szerző nyelvkönyvektől független kézikönyvnek szánt. Az egyes szófajok rövid, áttekinthető ismertetését azok használatának begyakorlásához német és magyar nyelvű gyakorlatok egészítik ki. Az egyéni tanulás megkönnyítésére a fejezetek végén minden feladat megoldása megtalálható. A könyvet kezdő nyelvtanulóktól nyelvvizsgára készülőkig mindenki haszonnal forgathatja.