Wort, Stamm, Spiel, Schatz jellemzők

Melyek a német nyelv termékeny és aktív szóalkotási módjai, milyen jelentéstartalmat nyer a keletkezett új szó, melyek a szókészlet gazdagodásának legsajátosabb módjai az egyes szófajok esetében? Ezekre a kérdésekre ad választ ez a rendhagyó nyelvtani olvasókönyv, melyet a Kiadó és a szerző nyelvkönyvektől független kézikönyvnek szánt. A benne tárgyalt nyelvi jelentések rövid és egyszerű ismertetését írók, költők írásaiból válogatott szemelvények egészítik ki. Ajánljuk a könyvet azoknak, akik már alaposabb nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A leíró rész, a példák és az irodalmi anyagok olvasójuk 'aktív' közreműködésével feltételezve talál tudatosabb nyelvhasználatra buzdítanak.