Zsidó hagyományok lexikona jellemzők

"A felvilágosodás kora óta, amikor a gettók falai kezdtek leomlani, és a zsidóság mindinkább alkalmazkodott a nyugati kultúrához, a zsidó vallást racionális elemei alapján szokás bemutatni. Így aztán sokszor háttérbe szorul a zsidóság többségének sokszínű hitvilága és életstílusa. A zsidók többsége ugyanis azonosul azokkal a legendakörökkel, néprajzi hagyományokkal és babonákkal, amelyeket átfogóan aggádikus szövegegyüttesnek nevezünk... E könyv úgy próbálja orvosolni a kialakult helyzetet, hogy szélesebb képet ad a judaizmus irracionális oldaláról, hiszen az is a zsidó vallás lényegéhez tartozik. Szó sincs arról, hogy minden hagyományhű zsidó hiszi mindazt, ami itt szerepel."