Általános szerződési és felhasználási feltételek

A GlobalPlaza Kft. mint a globalplaza.hu üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által üzemeltetett rendszert igénybe vevő felhasználó (továbbiakban Felhasználó) közötti együttműködés tartalmát, a felek jogait és kötelezettségeit az alábbi általános szerződési feltételek tartalmazzák.

1. Értelmező rendelkezések

1.1 Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: GlobalPlaza Kft.
Székhely: H-1135 Budapest, Palóc utca 3.
Adószám: 13356466-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-73110
Elérhetőség: info@globalplaza.hu
Postacím: 1074 Budapest, Szövetség u. 35. I em. 7/a

1.2 Mi a globalplaza.hu?

A globalplaza.hu üzleteket és azok termékeit összegyűjtő árösszehasonlító, vásárlást előkészítő internetes oldal. A globalplaza.hu a Magyarországon található boltokat, üzleteket, kereskedőket és szolgáltatókat gyűjti össze, ahol a kereskedők termékei és szolgáltatásai is elérhetőek. A kereskedők ingyenesen regisztálhatják üzletüket az oldalon, és kapcsolhatnak hozzájuk termékeket, szolgáltatásokat. A kereskedők kiemelhetik ajánlataikat kedvező előfizetési díj ellenében.

1.3 Hogyan és kinek lehet regisztrálni?

A globalplaza.hu oldalra bárki regisztrálhat, aki betöltötte 18. életévét. A regisztráltnak lehetősége van arra, hogy általános felhasználóként vagy üzleti felhasználóként használja az oldalt. Az első regisztráció során a felhasználó automatikusan az általános felhasználó státuszba kerül.

1.4 Regisztrációs lehetőségek

A globalplaza.hu-n az e-mail címmel történő regisztráció mellett lehetőség van Facebook- vagy Google-fiókkal történő regisztrációra is. A különböző regisztrációs metódusok végeredményüket tekintve egyenértékűek, a kezelt személyes adatok tekintetében nincs különbség közöttük.

1.5 Az Általános felhasználó fogalma és lehetőségei

1.5.1 Általános felhasználónak minősül az a természetes vagy jogi személy, aki a rendszerbe regisztrál, és akit így a Szolgáltató a globalplaza.hu weboldal felhasználójaként nyilvántart. Az Általános felhasználónak lehetősége van az oldalon lévő aktivitását szerkeszteni:

 • Értékelések: a globalplaza.hu oldalra feltöltött tartalmak (Üzletek, Termékek, Hírek) esetében az Általános felhasználóknak lehetőségük van azok értékelésére (mindez ötfokozatú skálán történik, az egyes fokozatokat csillagok szimbolizálják). Az Általános felhasználó Értékelés után szerkesztheti, visszavonhatja, módosíthatja értékeléseit.

 • Követések: az Általános felhasználó a Követések segítségével gyorsabban és egyszerűbben értesülhet az általa választott Üzletek újdonságairól. Az Általános felhasználó szerkesztheti, visszavonhatja, módosíthatja azon üzletek és termékek listáját, akiket követ.

 • Vélemények: az Általános felhasználó véleményeket (kommenteket, hozzászólásokat) fűzhet az oldal tartalmaihoz (hírek, termékek, üzletek). A Felhasználó szerkesztheti, visszavonhatja, módosíthatja saját kommentjeit.

 • Üzenetek: az Általános felhasználó üzeneteket küldhet az üzleteknek a globalplaza.hu oldalon keresztül. Az Általános felhasználó szerkesztheti és törölheti saját üzeneteit.

1.5.2 Az Általános felhasználó felelőssége kiterjed az általa az oldalon megjelenített minden tartalomra. Ezen belül felelősséggel vállal az általa megadott adatokra vonatkozóan, valamint a Vélemények, Üzenetek tartalmát illetően.

1.5.3 Az Általános felhasználó kizárása: a Szolgáltató jogosult törölni vagy korlátozni az Általános felhasználó által elért funkciókat, amennyiben az megsérti jelen szerződési feltételeket, törvénysértő vagy a globalplaza.hu oldal működése szempontjából káros tartalmat tölt fel.

1.6 Üzleti felhasználó fogalma és lehetőségei

1.6.1 Üzleti felhasználóvá válik az az Általános felhasználó, aki létrehoz egy Üzletadatlapot (Üzletet). Üzletadatlap csak valódi üzlet vagy webshop alapján készíthető. Az Üzleti felhasználó az Üzlet létrehozásával jogosultságot nyer az Üzlet adatlapjának szerkesztésére és az Üzlethez történő Előfizetési csomag vásárlására.

1.6.2 Az Üzleti felhasználó felelőssége kiterjed az általa feltöltött minden tartalomra, az Üzlet adatainak pontosságára és a jogosulatlan vagy megtévesztő reklámtevékenység minen jogi következményre. A Szolgáltató tehát nem vállal felelősséget sem az általános sem pedig az üzleti felhasználó által feltöltött tartalom valódiságáért, de minden eszközével megpróbálja kiszűrni a valótlan tartalmat.

1.7 Előfizetési csomagok Üzleti felhasználók részére

Az Üzleti felhasználók számára kínált szolgáltatások, előfizetési csomagok leírása a 3. pontban (Megvásárolható szolgáltatások köre) olvasható.

1.8 Üzletadatlap

Minden a globalplaza.hu oldalra feltöltött Üzlethez tartozik egy Üzletadatlap, mely az Üzlet adatain (profilkép, fejléckép, cím, telefonszám, weboldal, e-mail, közösségi oldalak, nyitva tartás, parkolási és fizetési lehetőségek stb.) túlmenően bemutatja az Üzlethez kapcsolódó termékeket és híreket. Az Üzletadatlapot az Üzletet létrehozó Üzleti felhasználó jogosult szerkeszteni.

Az Üzleti felhasználó, aki az adott Üzletet feltöltötte, szerkesztheti annak tartalmát, azonban a feltöltéskor tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató azt teljes körűen ellenőrizheti, szerkesztési jogát átveheti és adott esetben módosíthatja az oda feltöltött tartalmat, amennyiben az nem felel meg a valóságnak vagy a szerződési feltételeket sérti.

Az Üzleti felhasználó, aki Terméket tölt fel saját üzletébe, tudomásul veszi, hogy a termék adatlapját a Szolgáltató teljes körűen ellenőrizheti, szerkesztési jogát átveheti és adott esetben módosíthatja az oda feltöltött tartalmat.

1.9 Termék

Terméknek minősül minden olyan feltöltött fizikai formát öltő produktum vagy üzleti szolgáltatás, melyet az Üzletek kereskedelmi folyamatok tárgyává tesznek, eladásra kínálnak. A Termékek kapcsolódhatnak több Üzlethez is, ugyanakkor Üzlethez nem kapcsolt, ár nélküli Termékek is megjelenhetnek az oldalon.

Az Üzleti felhasználó által feltöltött Termék (és annak adatlapja) esetében lehetőség van arra, hogy azt további Felhasználók átvegyék jelezve, hogy az az általuk kezelt Üzletben is elérhető. Ebben az esetben, ha a feltöltött Termék egy vagy több további Felhasználó Üzletéhez is kapcsolódik, a Felhasználók szerkesztési lehetőségi minőségbiztosítási okokból megszűnik, így a termékadatlapot már egyetlen Felhasználó sem szerkesztheti, csak a globalplaza.hu operátora.

Lehetőség van arra, hogy a Felhasználó által feltöltött Termékek más Felhasználók számára ne legyenek átvehetők, elsősorban abban az esetben, ha az adott Felhasználó az általa feltöltött Termékek kizárólagos forgalmazójának minősül. A Felhasználó erre irányuló igényét írásban jelezheti Szolgáltató felé az info@globalplaza.hu címen.

1.10 Termék XML

A globalplaza.hu lehetőséget biztosít Termékek tömeges feltöltésére. Ehhez a Szolgáltató egy XML állományt vár legalább Közepes előfizetési csomaggal rendelkező Üzleti felhasználóitól, melyben a Termékekre vonatkozó adatok strukturált formában szerepelnek. A globalplaza Termék XML-re vonatkozó specifikációja itt érhető el.

1.11 Hír

A globalplaza.hu lehetőséget kínál Hírek (cikkek) megjelenítésére. Hírnek minősül minden olyan alapvetően szöveges tartalom, amely a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos információt oszt meg (pl. akciókra vonatkozó felhívás, új termék bemutatása, új üzlet megnyitása stb.). A Hírhez érvényességi idő állítható be, és így a Hír az érvénességi idő lejártáig jelenik meg az oldalon. A Hírek tartalmáért az azt feltöltő Üzleti felhasználó vállal felelősséget.

1.12 Szerződéskötés

A regisztráció befejezésével a Felhasználó nyilatkozik arról, hogy elolvasta és elfogadja jelen szerződési és felhasználási feltételeket, melyre az oldal üzemeltetői a Felhasználó figyelmét külön fel is hívják. Regisztráció csak abban az esetben történik, amennyiben kattintással a Felhasználó bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta a szerződést. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a fajta ráutaló magatartás, azaz a szerződés elfogadása szerződéskötésnek minősül.

1.13 Szerződés hatálya

A Felhasználói Szerződés határozatlan időre szól. A Szerződés esetleges módosításait tekintve az Előfizetési csomagok feltételei, illetve az előfizetés módosításának feltételei irányadók.

A Felhasználói Szerződés hatálya a szerződéskötés pillanatától annak bármelyik fél által történő felmondásáig tart. A Felhasználói Szerződés az előfizetési időszak lejárta után - a felek eltérő írásbeli rendelkezése hiányában - folyamatosan hatályban marad (automatikus meghosszabbítás). Az új előfizetési időszakra az aktuális árak, valamint a korábban meghatározott egyéb feltételek az irányadók.

A szolgáltatás a szerződéskötés pillanatától használható.

1.14 Szerződés felmondása

1.14.1 A szerződést az Üzleti felhasználó abban az esetben mondhatja fel, ha nem áll fenn tartozási kötelezettsége a Szolgáltató felé. Az előfizetés lemondása bejelentkezett felhasználóként az Előfizetéseim menüpontban történhet meg.

1.14.2 Az Általános felhasználó és az Üzleti felhasználó bármikor törölheti felhasználói fiókját. A törléssel a felhasználó személyes adatait törli a Szolgáltató, de az általa létrehozott tartalmat nem. A személyes adatok törlésével kapcsolatos részleteket az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

1.14.3 Szerződésszegés esetén bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szolgáltatást.

1.14.4 Az Üzleti felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül, az info@globalplaza.hu címen jelezve az általa feltöltött tartalomra (pl. üzletek, termékek) vonatkozó törlési szándékát.

1.15 Szerződés megszűnésének esetei

1.15.1 A Szolgáltató jogosult az Üzleti felhasználó Üzletének és Termékeinek működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén az Üzletet és/vagy Terméket törölni az alábbi indokokkal:

 • Az Üzleti felhasználó Üzletében törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.

 • Az Üzleti felhasználó a Szolgáltató által nem etikusnak minősített áruháznevet választ.

 • Számlatartozás fennállása esetén.

 • Az Üzleti felhasználó Üzlete felületén valótlan, a globalplaza.hu oldal látógatóinak megtévesztésére alkalmas adatokat jelenít meg.

 • Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyéb, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.

 • Irreleváns kulcsszavak, leírásmezők használata esetén az Üzlet tartalmában vagy kódjában.

 • Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.

 • Kártékony programkód használata esetén.

 • Tömeges - az áruház adminisztrációs felületén az Üzleti felhasználó által felrögzített személyeknek szóló - kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.

 • Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.

 • Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.

Amennyiben a Szolgáltató a fenti okokból kifolyólag az Üzleti felhasználó Üzletét és Termékét törli, úgy a Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, Üzlete és Termékei tartalmát a Szolgáltatótól nem követelheti.

1.15.2 Az Üzleti felhasználó rendkívüli felmondással élhet, amennyiben a Szolgáltató erre való jogosultság nélkül megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.

1.15.3 A Szolgáltatónak és az Üzleti felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

2. Adatkezelési szabályok

A Szolgáltató az adatvédelemmel kapcsolatosan az Adatvédelmi nyilatkozat alapján jár el minden esetben, ami a globalplaza.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen érhető el.

3. Megvásárolható szolgáltatások köre

Az Üzleti felhasználó a Szolgáltatás igénybevételekor előfizetési csomagok közül választhat. Üzlet feltöltésekor az Üzlet automatikusan ingyenes csomagba kerül. A Szolgáltató fenntartja a jogot a funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására. A csomag számlázása havonta automatikusan történik.

3.1 Fizetős csomag

Üzleti Felhasználónak lehetősége van egyedi szerződéssel fizetési csomagba kerülni. Ekkor az Üzleti felhasználó és a Szolgáltató között egyedi szerződés jön létre.

3.2 Hálózatoknak szóló

A Hálózatoknak szóló csomag vásárlása esetén az Üzleti felhasználó és a Szolgáltató között egyedi szerződés jön létre. Mindaddig, amíg az Üzleti felhasználó és a Szolgáltató nem köti meg az egyedi szerződést, a korábban életben lévő csomag és jelen ÁSZF van érvényben.

3.2 Ingyenes próbaidőszak 1 hónapra

Minden létrehozott Üzlet esetében az első Előfizetéskor a globalplaza.hu weboldal, mint Szolgáltató ingyenes próbaidőszakot biztosít, amely 1 hónapra szól. A próbaidőszakban történő Előfizetés-megszakítás, vagy csomagváltás esetén az ingyenes próbaidőszak érvényét veszti, és az új Előfizetés szabályai lépnek érvénybe. Az első hónap ingyenesség egy Üzlet esetében kizárólag egyszer használható fel.

Ha az Üzleti felhasználó az ingyenes próbaidőszak alatt nem jelzi csomagváltási szándékát, akkor a következő hónap előfizetési tárgynapján az előfizetési díj automatikusan levonásra kerül az Üzleti felhasználó előfizetéskor megadott bankszámlájáról.

4. Fizetési módok, Előfizetés

4.1 Előfizetésnek minősül az Üzlet létrehozásakor a csomagválasztásnál az Ingyenes, Közepes, Profi csomag kiválasztása. A Hálózatoknak szóló csomag választása esetén az Üzleti felhasználó és a Szolgáltató között egyedi szerződés jön létre. Az Előfizetések kezelésére szolgáló felületet az Üzleti felhasználók saját profiljukon keresztül érhetik el; ezen belül lehetőség van új előfizetés igénylésére, a meglévő előfizetések módosítására, valamint a meglévő előfizetések törlésére.

4.2 Minden létrehozott Üzlet esetében az első Előfizetéskor ingyenes próbaidőszakot biztosítunk, amely 1 hónapra szól.

4.3 A GlobalPlaza Kft. fizetéssel kapcsolatos partnere a PayPal, amely elektronikus fizetési szolgáltatásokat nyújt a Globalplaza Kft. számára. A fizetés folyamatával kapcsolatban a PayPal által meghatározott keretek irányadóak.

4.4 A bankkártyás fizetés során az Üzleti felhasználó elfogadja, hogy a bérleti díj levonása automatikusan történik minden hónapban az előfizetés tárgynapján.

4.5 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben az Üzleti felhasználó nem fizette be az esedékes előfizetési díjakat.

4.6 Az Előfizetés módosításakor, amennyiben nagyobb csomagról kisebb csomagra vált az Üzleti felhasználó, a kisebb csomag korlátozásai lépnek érvénybe automatikusan, kivéve, ha az Üzleti felhasználó előtte gondoskodik arról, hogy a kisebb csomag korlátozásainak megfelelő tartalom kapcsolódjon az Üzlethez, egyéb esetben az Üzlethez kapcsolt tartalmat véletlenszerűen korlátozzuk.

4.7 Az előfizetéskor megadott bankkártya- és bankszámlaadatok megváltozásáról az Üzleti felhasználó e-mailben tájékoztatja a Szolgáltatót. Amennyiben a tájékoztatás elmarad, és a Szolgáltató nem tudja levonni a következő havi díjat az Üzleti felhasználó bankszámlájáról, úgy a Szolgáltató részben vagy egészben korlátozhatja a szolgáltatást.

4.8 Az Előfizetés lemondása esetén az Üzlet ingyenes csomagba kerül át.

4.9 Amennyiben 12 hónapon belül az ingyenes csomagból újra előfizet az Üzleti felhasználó, az Üzlet a korábbi adatokkal és minden beállítással újra használható, a korábban feltöltött termékek és módosítások nem vesznek el, az Üzlet megkapja az azóta felkerülő frissítéseket.

4.10 Az Előfizetés bármikor megszakítható. Amennyiben az Üzleti felhasználó azt szeretné, hogy a következő esedékes előfizetési díj ne kerüljön levonásra a bankszámlájáról, úgy az Előfizetést annak tárgynapja előtt legkevesebb 72 órával köteles lemondani, illetve módosítani. Ezt a korlátozást az automatizált informatikai rendszerek technikai korlátai indokolják.

5. A Szolgáltató kötelezettségei

5.1 Amennyiben a Szolgáltató az Általános vagy Üzleti felhasználónak gondatlanul kárt okoz - figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére - a Szolgáltató felelőssége, hogy amennyiben az Általános vagy Üzleti felhasználó a tőle elvárható gondossággal járt el, úgy a Szolgáltató köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

5.2 Amennyiben az Üzleti felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt a Szolgáltató - saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást nem tudja tartani, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

5.3 A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az Üzleti felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.

5.4 A Szolgáltató a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

5.5. Jelen szerződés teljesítése során a Szolgáltatónak nem feladata az Üzleti felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás. Az Üzleti felhasználó által feltöltött adatok, árak, leírások és egyéb információk aktualitásáért és helyességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6. A Felhasználó kötelezettségei és jogai

6.1 Az Üzleti felhasználó köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat a Szolgáltatónak megfizetni. Az Üzleti felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani.

6.2 Az Üzleti felhasználóhoz tartozó Üzletben megtalálható termékek kezelése, rögzítése, adminisztrálása minden esetben az Üzleti felhasználó feladata.

6.3 Az Üzletben található termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag az Üzleti felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag az Üzleti felhasználó és a vevő, illetve az Üzleti felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

6.4 Az Üzleti felhasználó köteles minden, a vásárlással, az Üzlet üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cégadatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni.

6.5 Az Általános és Üzleti felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. A Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes vagy részleges korlátozására, amennyiben az Általános vagy Üzleti felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

6.6 Az Általános vagy Üzleti felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Karbantartási célból a Szolgáltató jogosult az Üzleti felhasználó Üzletének adatlapjára bejelentkezni, azon helyesbíteni formai és tartalmi szempontból is.

7. Üzletfeltöltés

7.1 Az Üzleti felhasználó feltöltheti saját Üzletét a globalplaza.hu-ra

7.2 Az Üzlet adatlapján szereplő információkért, az Üzlethez kapcsolt Termékek és az ahhoz kapcsolódó információk valódiságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

8. Termékfeltöltés

8.1 Az Üzlettel rendelkező Üzleti felhasználó Terméket tölthet fel az Üzletébe.

8.2 Az Üzleti felhasználó által feltöltött termékek szerkesztési joga addig illeti meg az Üzleti felhasználót, amíg más Üzleti felhasználó Üzletébe az adott Termék be nem kerül. Amint más Üzleti felhasználó is bekapcsolja a Terméket az Üzletébe, onnantól kezdve a terméket feltöltő Üzleti felhasználó elveszti annak szerkesztési jogait.

8.3 Amennyiben egy Üzleti felhasználó olyan Termékeket kíván feltölteni, amelyek fölött kizárólagos forgalmazási joggal rendelkezik, úgy a globalplaza.hu lehetőséget biztosít arra, hogy az ilyen Termékeket tőle ne vehesse át más Üzleti felhasználó. Ezzel kapcsolatos igényét az Üzleti felhasználó az info@globalplaza.hu címen történő kapcsolatfelvétellel jelezheti.

9. Ügyfélszolgálat

9.1 Az Általános és Üzleti felhasználó, valamint a Szolgáltató közötti kapcsolattartás írásban történik, az info@globalplaza.hu cím és az Általános vagy Üzleti felhasználó regisztrációja során megadott, vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.

9.2 Hibát az info@globalplaza.hu címre írt levéllel lehet bejelenteni. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

10. Garancia

10.1 Az Üzleti felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem nyújt semmilyen garanciát, nem biztosít semmilyen körülményt. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát, nem generál közvetlen forgalamat és nem biztosítja az eladhatóságot, egy bizonyos célnak való megfelelést és azt, hogy biztosan nem történik szabálytalanság.

Oszd meg ezt a hírt a világgal!
Google+ megosztás
kapcsolódó linkek

Segítettünk a vásárlásban?
Értékeld a cikkünket!

Nincs még értékelve, légy te az első!
kapcsolódó cikkek
legnépszerűbb cikkek
kapcsolódó kategóriák

Hasznos volt a cikkünk?

Olvastad hasonló témáink?

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND
 (i1.id IS NOT NULL OR i2.id IS NOT NULL) AND
 c.id <> '145512'
GROUP BY' at line 27

Stack trace:
at /srv/www/globalplaza.hu/gothic/db/pdo.php:44
0# /srv/www/globalplaza.hu/gothic/db/pdo.php:44: PDOStatement->execute()
1# /srv/www/globalplaza.hu/gothic/common.php:1080: GtcPDO->smartQuery("(SELECT c.id, c.name, c.lead, c.mode, c.ts_display, c.ts_create,
 i1.id AS id_img_old, i1.medium_ext AS old_img_ext, i1.res_name AS old_img_res_name,
 i2.id AS id_img_box, i2.small_ext AS box_img_ext, i2.res_name AS box_img_res_name
FROM gp3_content c
INNER JOIN gp3_j_menu_content jmc ON jmc.id_content = c.id
LEFT OUTER JOIN gp3_image i1 ON i1.id ... )
ORDER BY ts_display DESC, ts_create DESC
LIMIT 3", array(3))
2# /srv/www/globalplaza.hu/ctempl/article.jarl.php:508: GtcQueryIterator->start()
3# /srv/www/globalplaza.hu/gothic/common.php:538: include("/srv/www/globalplaza.hu/ctempl/article.jarl.php")
4# /srv/www/globalplaza.hu/gothic/common.php:800: Template->_render()
5# /srv/www/globalplaza.hu/ctempl/frame.jarl.php:514: CachedFilteredTemplate->render(Object(SiteFrameTemplate))
6# /srv/www/globalplaza.hu/gothic/common.php:538: include("/srv/www/globalplaza.hu/ctempl/frame.jarl.php")
7# /srv/www/globalplaza.hu/gothic/common.php:800: Template->_render()
8# /srv/www/globalplaza.hu/modules/frame.php:324: CachedFilteredTemplate->render()
9# /srv/www/globalplaza.hu/article.php:195: SiteFrame("Article")