A délibábok hőse jellemzők

Arany János fiának műve a magyar verses regény műfajának klasszikus remeke. Műve hősének, Hűbele Balázsnak sorsában Arany László a múlt század hatvanas éveiben felserdült nemzedékek tragédiáját jelenítette meg; elsősorban a szalmaláng lelkesedést, s annak törvényszerű kudarcát: hogy mivé lesz a forradalmi eszmék délibábja abban a korban, amely már nem forradalmi. S miközben a költő illúziótlanul szemléli az "akaratlanság vers-regényének" hősét, mély részvéttel ábrázolja alakját és sorsát. Senki olyan eleven teljességgel nem fejezte ki a kiegyezés utáni idők magyarjának belső ellentmondásait, lemondó beletörődés és lázadó dac közötti ingadozásait, mint ebben a művében Arany László.