A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II. kötet jellemzők

Az antropozófia a XX. század kereső embere előtt új szellemi világ- és emberképet tár föl; kapcsolódik az emberiség ősi bölcsességéhez, és centrumában a Krisztus-esemény áll.