A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya jellemzők

Szerte Európában tapasztalhatók a hagyományos kultúrák megőrzésére, védelmére irányuló törekvések. Magyarországon ezek a törekvések kiemelkedő szakmai és művészeti színvonalú támogatást, széles társadalmi hátteret kaptak. A táncházmozgalom révén a néptáncokra vonatkozó ismeretek nem csupán a táncos szakemberek, hanem valamennyi érdeklődő számára hozzáférhetők. E kötet is ezt a célt igyekszik szolgálni. Részletesen leírja a magyarság három, jól elkülöníthető táncdialektusának táncait: a dunántúliakat, az alföldi vagy tiszaiakat és az erdélyieket. Ezeket egészítik ki a szlovákok, a románok, a cigányok, a délszlávok, a németek táncairól írott tanulmányok.