A MÓDOSÍTÓSZÓK A MAGYAR NYELV SZÓFAJI RENDSZERÉBEN jellemzők

Tanulmányom szófajtani munka, vizsgálatom középpontjában a magyar módosítószó szófaj áll. Tudománytörténeti megközelítést alkalmazva követem a szófajjá minosítés útját és problémáit. Foglalkozom a szófaji rendszerezés elméleti kérdéseivel, és vázolom azt a kategória- és szempontrendszert, amely alapján a módosítószó rendszerbe illesztését végzem. Bemutatok 12 próbát, amellyel a módosítószó megbízhatóan elhatárolható az egyéb szófajoktól és hasonló szerepu mondatbeli szavaktól. Kísérletet teszek arra, hogy a módosítószók legalapvetobb funkcióit bemutassam. Szövegkorpuszból származó nyelvi adatok elemzésébol kiindulva a módosítószókat a szubjektív modalitás, valamint az evidencialitás és egyéb beszéloi attitudök jelöloiként írom le. Elméleti megállapításaim érvényességét egy módosítószó szócikkszeru bemutatásán keresztül is próbára teszem.