A nyelvészeti poétika útjai és lehetőségei jellemzők

Napjainkban a nyelvészeti poétika a modern irodalomtudományi kutatások egyik legdinamikusabban fejlődő ága; újrafelfedezése a XIX. század második felére esik, jelenlegi arculatának kialakításában pedig meghatározó szerepet játszik az orosz és szovjet tudósok munkássága. A kötet a nyelvészeti poétika oroszországi fejlődéstörténetét kíséri nyomon a potyebnyai kezdetektől a XX. század végi iskolákig. Bemutatja a szó belső formájának koncepcióit, a hermeneutikai megközelítést, a szemiotikai szövegelemzést, valamint a szerteágazó és sokszínű kutatás mai állapotát. Az áttekintést művelődéstörténeti kuriózumoknak számító példák fűszerezik.