A SZÉKELY ROVÁSÍRÁS EREDETE jellemzők

A székely rovásírásról száz évig azt tanították, hogy az ótürk rovásábécé leszármazottja. Az 1993-ban ki-adott `Bronzkori magyar írásbeliség` c. kötetünk megje-lenése óta a kérdés szakértői megváltoztatták a véle-ményüket. Az akadémikus álláspont ma az (Sándor Klára megfogalmazása szerint), hogy az alapfogalmak is tisz-tázatlanok. Ez azonban nem igaz. A székely rovásírás több évezredes előzmények talaján fejlődött ki s a hun és avar íráshasználatban gyökerezik. Az egyes jelek vallásos jelentőségű szimbólumokból alakultak ki, amely szimbólumok (esetenként fonetikus)párhuzamai meg-találhatók a világ legkorábbi jelrendszereiben, köztük az antik írásrendszerekben, vagy például az amerikai indiánok fazekasjelei között is.