A Szépség és a Szörnyeteg jellemzők

Boldogan él dúsgazdag kereskedő három lányával és három fiával, mígnem egy napon minden vagyonát elveszíti. Útra kel, hogy legalább hajóit megkeresse, azonban a vállalkozás balul üt ki. Éppoly nincstelenül tér vissza, mint ahogy elindult, mi több, úton hazafelé a Szörnyeteg várába veti a sorsa, akit szándékai ellenére szörnyű haragra ingerel. A rettenetes vadállat csak azzal a feltétellel engedi szabadon, ha egyik lánya föláldozza magát helyette. Szépség, legkisebb és legkedvesebb leánya hajlandó apját megváltani a Szörnyeteg rabságából. Nem is sejti, hogy éppen e félelmetes kastélyban találja meg a boldogságot, s jóságáért, önzetlenségéért végül elnyeri jutalmát.