A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERK. 2015 jellemzők

A kötetet szerző szakemberek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény paragrafusaihoz fűznek magyarázatokat.A törvény kihirdetése óta többször módosult, a kiadvány a szerkesztés időpontjában – 2012. május 1. – hatályos rendelkezéseket tartalmazza.A szerzők a kiadványban ismertetik például a bejelentett immateriális jószágra, a veszteségleírásra vonatkozó új szabályokat, illetve kitérnek a látvány-csapatsport támogatásának adókedvezményére is.