Az ember méltósága jellemzők

Írásomban egy később kifejtendő emberi méltóság-elmélet alapjait foglalom össze. Nem törekszem a teljességre, és sok olyan témát érintek az egyes fejezetekben, amelyekről külön könyveket lehetne írni. Munkámban a fontosabb (általam fontosnak vélt) emberi méltóság értelmezések bemutatására, és a témához kapcsolódó alapvető kérdésfelvetésekre szorítkozom, érintem a filozófiai problémákhoz szorosan kötődő jogi értelmezéseket is, és ha szükséges, vázolom a természettudományos hátteret (illetve olykor szépirodalmi műveket is segítségül hívok egy-egy probléma érzékeltetésére). Rendkívül fontosnak érzem a kérdés elméleti megközelítését, mert az emberi méltóságra való hivatkozás általános napjainkban, anélkül, hogy tisztában lennénk azzal, mit is értünk tulajdonképpen a fogalom alatt. A méltóság filozófiai alapjainak feltárásában csak részeredmények születtek (elsősorban a nyugati szakirodalomban), magyar nyelven a témával kapcsolatban átfogó művet nem ismerek. (Részlet a szerző előszavából)