Az erdő hangja jellemzők

Vajthó László az 1930-ban kiadott Magyar Múzsában, mindmáig mérvadó antológiájában (Vajthó ugyan csak költői pillanatképek sorozatának nevezi előszavában) a Czóbel Minka verse elé írt néhány szavas életrajzban "a századvég egyik legnagyobb hatású költőjének, a főúri körök kedvencének" mondja a költőnőt, s "a Nyír-vidék meleg hangú lírikusának". (...) Czóbel Minka verseinek, költészetének a festőiség és zeneiség mellett épp egy új gondolatiság kiemelkedő vonása.