BENEDETTO CROCE 50 ÉV UTÁN - MAGYAR,OLASZ - jellemzők

A XX. századi olasz filozófia és filológia talán legmarkánsabb életművét idézi föl a könyv. Az olasz és magyar nyelvű kötet a Croce-kutatás legjelentősebb olasz, magyar, szlovák és amerikai képviselőinek legújabb kutatási eredményeit foglalja magában.Az olasz és magyar nyelven publikált tanulmányok öt témakörben - hatástörténet, filozófia, esztétika, kritika és irodalomelmélet, politikaelmélet, etika és történelem - vizsgálják a nagy olasz filozófus szellemi hagyatékát, kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert adatokkal és újszerű értelmezési kísérletekkel gazdagítva a crocei életműre vonatkozó ismereteinket.A kötet főleg a filozófia, irodalomelmélet és a kritika, illetve a politikai filozófia és az etika területén nélkülözhetetlen szakforrás az egyetemi oktatásban, de a diákok és a kutatók mellett a szélesebb közönség érdeklődését is felkeltheti.