Beszédek jellemzők

Eckhart mester (~1260-1328) életműve sok hányattatást ért meg a Domonkos Rendben és az Egyházban is. Ugyanakkor az Egyházon kivüli körök gyakran, és ma egyre inkább próbálják Eckhart életművét elszakítani és szembefordítani attól a hitvallástól, amelyet ő vallott. Eckhart mester domonkos prédikátor volt, aki egész működését és minden energiáját az Evangélium hirdetésének szentelte. Minden írásának megértési kulcsa lehet saját mondása:"Tévedni tévedhetek, mert az az értelem dolga, de eretnek nem tudok lenni, mert az az akarat dolga!" A domonkos misztika két nagy csillagának írásai után (Suso, Tauler), most a "mester", Eckhart néhány prédikációja jelenik meg a sorozatban.