CARMEN, SVEJK ÉS AZ ÉGI KÁRTYAPARTI jellemzők

Ki volt Réz Ádám? Nagyszerű műfordító, egyike a legjobbaknak, káprázatos nyelvtehetség, szikrázó szellem és elbűvölő egyéniség. Amellett nagy játékos, a kártyaasztalnál éppúgy, mint a televíziós barkochba, a amp;amp;amp;#8222;Kicsoda-micsoda amp;amp;amp;#8221; játékmestereként. Kivételesen sokoldalú is volt, a kötetlen élőbeszéd illúzióját éppúgy meg tudta teremteni Horatius szatíráinak hexametereiben, mint a huszadik század amerikai prózájának tolmácsaként, Mérimée Carmenjének szikáran ábrázolt szenvedélyét éppúgy, mint a Švejk vérbő humorát. Izgalmas és élvezetes kis világirodalmi antológia szemlélteti azt a hatalmas teljesítményt, amit fájdalmasan rövidre szabott életében véghezvitt (s amelynek méreteibe fordításainak válogatott bibliográfiája avat be a kötet végén). A második rész Réz Ádám egyéb irodalmi kirándulásait, tehetségének további lehetőségeit mutatja be, a harmadik pedig azt a képet, amelyet barátainak, kortársainak emlékezete őriz róla, egyöntetű csodálattal és egybehangzó szeretettel.