Egészségfejlesztés jellemzők

"Az iskolai egészségfejlesztés mindannyiunk közös feladata, felelőssége. Az egészségnevelés tantárgy bevezetése lehetővé teszi, hogy a tanulók ismereteket és készségeket sajátítsanak el a biztonság megőrzése, a kiegyensúlyozott táplálkozás, az örömszerző mozgás, a személyes higiéné, a veszélyes anyagok, a biztonságos emberi szexualitás, a harmonikus családi élet és kapcsolatok, valamint az egészséges környezet témaköréből. Ez az ismeret és készségfejlesztés több módon kell, hogy megjelenjen az iskolában." (Dr. Gábor Edina)