ÉRZELMEK FOGSÁGÁBAN jellemzők

Maggie iskolái végeztével egy vidéki farmrólMinneapolisba, a nagyvárosba kerül, ahol a szegénységerákényszeríti arra, hogy hiányos öltözékbencímlapfotókon mutogassa szép testét. Belekeveredik egybűnügybe is, majd lélekben összeroppanva árvaházba megydolgozni, a hite és áldozatos munkája révén igyekszikjóvátenni a bűneit. Nemsokára azonban kis védence,Anthony társaságában hazamegy a megüresedett farmra,próbálja megmenteni az örökségét, éjt nappallá tévedolgozik, miközben találkozik a helyi állatorvossal,Nicholasszal, aki nem más, mint egy csaknem elfeledettgyerekkori ismerőse. A nála idősebb férfi is megjárta atragédiák útját: felesége autóbalesetben hal meg,kislánya, Rebecca megnyomorodik. A két sorsverte emberbeleszeret egymásba, már-már úgy tűnik, a történetük újsíneken kanyarog tovább, amikor az idillt megzavarja arosszindulat és a bosszúvágy: Maggie egyik ellenségemegmutatja a régi, meztelenkedő címlapfotótNicholasnak, s a férfi, kiábrándulva feddhetetlennekhitt szerelméből, hátat