EU TEXTS - KÉTNYELVŰ OLVASMÁNYGYŰJT. FELADATOKKAL - jellemzők

A könyv angol - magyar párhuzamos szövegek segítségével igyekszik segítséget nyújtani ahhoz, hogy az Unioval kapcsolatos ismeretek és nyelvezet közkinccsé váljanak országunk lakosainak körében is. 10 fejezete feldolgozza az Unio létrejöttének előzményeit és történetét, intézményrendszerét és a benne rejlő perspektívákat. Lehetőség nyílik a leggyakrabban használt intézménynevek, fogalmak és szókapcsolatok megfeleltetésére, írott szöveg és beszéd közbeni gyakorlására, megtanulására. A kétnyelvűség nemcsak a szövegek pontosabb megértését, hanem a speciális kifejezések elsajátítását is elősegíti. A feladatok olyan kérdések átgondolására ösztönöznek, amelyek segítenek tisztábban látni az Unio helyét és szerepét mindennapi életünkben. Ezáltal a könyv egyben elgondolkodtató olvasmány, és nyelvtudást fejlesztő tankönyv is.