Gorbacsov - Ember és hatalom jellemzők

Mihail Gorbacsov volt az az államférfi, akinek politikája a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején a legtartósabban hatott a világ sorsára. A peresztrojkával, a glasznoszttyal és az „új gondolkodással” hozzájárult a szuperhatalmak közötti feszültség enyhítéséhez, a középtávú rakéták kivonásához Európából és – bár ez így nem állt szándékában – a keleti tömb diktatúráinak megszűnéséhez. Hasonló módon függött össze a Szovjetunió felbomlása és az ottani politikai rendszer radikális átalakulása Gorbacsov tevékenységével, noha eredetileg csupán a gazdaság és az intézmények reformját tűzte ki célul. Dalos György olyan ember drámáját írja le, aki összeütközésbe került működésének következményeivel és miközben külföldön egyre inkább ikonná vált, hazájában fokozatosan veszített tekintélyéből és hatalmából, mígnem 1991 decemberében végleg vereséget szenvedett. A Béke-Nobel-díjas volt szovjet államelnök ebben az évben ünnepelte nyolcvanadik születésnapját – Dalos György, a Berlinben élő magyar író megragadja az alkalmat, hogy bemutassa ennek a rendkívüli politikus személysiégnek és embernek a pályáját.