Kézikönyv és tanmenetjavaslat Az én matematikám 2. osztályos matematikakönyvöz jellemzők

Az én matematikám tankönyvhöz készült kézikönyv megfelel a kerettanterv követelményeinek, hiszen egy - a kerettanterv célkitűzéseit jól megvalósító - tankönyvhöz készült. Szerkezeti felépítése nagyon átgondolt. Magába foglalja: a Matematika kerettanterv tartalmát; az Apáczai Könyvkiadó (kerettantervre épülő) helyi tantervét havi bontásban; a helyi tantervbe épülő tanmenetet heti és órai bontásban; a tanmenetben meghatározott tananyaghoz (heti részletezéssel) készített módszertani javaslatokat és óravázlatokat, tanítási tervezeteket.