Magyar Mythologia I-II. jellemzők

Egy év híján 150 éve, 1853-ban jelent meg a könyvek könyvének tartott "Magyar Mythologia". Szerzője, a későbbi nagyváradi római katolikus püspök, Ipolyi Arnold a Kisfaludy Társaság 1846-ban meghirdetett pályázatán felbuzdulva szervezte meg gyűjtőhálózatát, hogy néprajzkutatóként és művészettörténészként nekilátva megmentse a feledéstől a hajdani magyar hitvilág akkor még fellelhető és megismerhető emlékeit. Könyve a bizonyíték, a szerző figyelme szinte mindenre kiterjedt: megvallatta krónikáinkat, átrostálta a nyelvi, történelmi és irodalmi emlékeket. Kutatásai felölelték gazdag folklórhagyományunk teljes spektrumát.