MAI VALLÁSFILOZÓFIA jellemzők

A PPKE filozófiaprofesszorának jelen munkája az1997-ben indult vallásfilozófiával foglalkozó témakörök – illetve könyvek – folytatása. Ez a kötet elsősorban az egyetemi hallgatók tájékozódását hivatott szolgálni. Ezért szerepel benne néhány korábban közreadott írás, amely megmutatja, milyen irányban fejleszthető tovább a vallásfilozófiai gondolkodás. A szerző kitér a magyar nyelvű vallási gondolkodás fejletlenségére, amelyben 1990-től kezdve fordulat érezhető, de további lépések szükségesek ahhoz, hogy ne csak a szakdiszciplináris törekvések nyerjenek tudományos polgárjogot, hanem az ezek fölé emelkedő, a filozófiatörténetben gyökerező meggondolások köre is. Anyanyelvünkben egyedülálló lehetőséget lát a vallásról való gondolkodás számára, s célja volt e keretek között ezt is kibontakoztatni.