Makroökonómia feladatgyűjtemény jellemzők

Feladatgyűjteményünk a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Makroökonómia Tanszéke bevezető Makroökonómia kurzusához készült, 2003-ban megjelent kötet második átdolgozott, bővített kiadása, melynek megírásakor a szerzők felhasználták az első kiadás oktatása során szerzett tapasztalataikat, valamint a kollégák és a hallgatók észrevételeit, megjegyzéseit. A példatár illeszkedik a világ neves egyetemeinek standard makroökonómia tananyagához, ezért valamennyi hazai felsőoktatási intézményben oktatott alapmű elsajátításához nagy segítséget jelent. Az egyes tematikus fejezetek feleletválasztós kérdésekből, számítási és geometriai feladatokból, valamint kifejtendő kérdésekből állnak. A gyakorló tesztkérdéseken és feladatokon kívül, a gyűjtemény tartalmaz egy minta vizsgasort is, melyen egy korábbi évfolyam hallgatói mérhették le, hogy mennyire sikerült elsajátítaniuk a tanultakat. A könyv második részében találhatók a tesztkérdések megoldási kulcsai, valamint a feladatok megoldási menetének részletes kifejtése. A szerzők tapasztalata szerint e tudományt már alapfokon is csak folyamatos felkészüléssel lehet elsajátítani, ezért a példatárat egyaránt ajánlják szemináriumi foglalkozásokhoz, otthoni gyakorláshoz vagy vizsgára való felkészüléshez.