Másra mutató műfajolvasás jellemzők

Az Értekezők etűdök című sorozat elsősorban irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok és esszék megjelentetésére vállalkozik, természetesen figyelve azokra a határterületekre és folyamatokra, melyek az irodalomtudományt napjainkban egyre inkább a kultúratudomány irányába terelik. Ahogyan a cím is jelzi, a sorozat rövidebb írások gyűjteménye kíván lenni, melyeket egy téma vagy kiválasztott nézőpont fog egybe. Bence Erika a Vajdasághoz mint kulturális régióhoz kapcsolódó történelmi regény műfajának dilemmáival és ennek hagyományával vet számot jelen kötetében. A szerző kiindulópontja Gion Nándor munkássága, a főbb értelmezési szempontokat az emlékezet prózapoétikai működése, a határ- és önazonosság-problémák vizsgálata adják. Az elemzések a Gion-regények értelmezései mellett a jelen horizontjában zajló folyamatokra is figyelmeznek, s a szerző kísérletet tesz például Vasagyi Mária vagy Lovas Ildikó prózájának a történelmi regény jelentette tradícióban való elhelyezésére.