Médiaszabályozás, médiapolitika jellemzők

"Polyák Gábor Médiaszabályozás, médiapolitika - Technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések című könyvének legfontosabb célja, hogy naprakész áttekintést nyújtson az egyetemi képzésben részt vevő hallgatók számára a média szabályozásával, működési kereteinek kialakításával foglalkozó kurrens társadalom-, média- és jogtudományi megközelítésekről.
Egy olyan területről kínál egységes keretbe - az ún. "médiapiaci értéklánc" modelljébe - foglalt képet, amellyel kapcsolatban az érdeklődő olvasóknak magyar nyelven mind ezidáig meg kellett elégedni egyes részproblémákra koncentráló tanulmányokkal.
Jelen könyv egyik legfontosabb hozadéka éppen abban rejlik, hogy képes összefüggésükben, egymáshoz fűződő kapcsolatukban láttatni a média szabályozásának különböző - technológiai és gazdasági, társadalmi-kulturális és jogi - aspektusait." (Szijártó Zsolt: Szerkesztői bevezető)